Iné služby

 • poradenstvo pri správnom výbere, osadení, povrchovej úprave, vhodnosti materiálov
 • vypracovanie cenovej ponuky
   
 • predaj hutnéhoho materiálu: jakle, rúrky, pásoviny, U,I,H, plechy
 • ohýbanie stavebnej ocele/ roxoru
 • rezanie materiálu na mieru podľa plánu alebo nákresu
 • strihanie plechov do hrúbky 4mm
 • valcovanie a ohýbanie plechov
 • valcovanie profilov do požadovaných tvarov
 • rezanie/ hrubé delenie plechov nad 10mm plazmou
 • rezanie kyslík/acetylén
   
 • výkopové práce minibágrom TB 016 a jeho prenájom
   
 • prenájom posuvného hliníkového lešenia